Projekty UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

SHADOK AV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

Celem projektu jest wprowadzenie innowacji procesowej polegającej na realizacji niestosowanych jak dotąd efektów audiowizualnych wizji, dźwięku, światła i multimediów za pomocą nowoczesnego, zintegrowanego systemu. Wdrożone zostaną usługi umożliwiające obsługę multimedialną różnego rodzaju eventów, takich jak konferencje, kongresy, koncerty czy gale. Realizacja oprawy audiowizualnej dzięki realizacji projektu będzie możliwa w sposób nowatorski i zgodny z wysokimi standardami, jakich oczekują klienci. W ten sposób zostanie wprowadzona do oferty przedsiębiorcy znacząco ulepszona usługa związana z realizacją eventów, stanowiąca jednocześnie innowację produktową.

 

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.00-24-01G6/19-00 

 

Wartość projektu: 7 597 567,32 PLN  Wartość dofinansowania: 2 470 753,60 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie 

www.rpo.slaskie.pl

Aktualnie prowadzone postępowania:

link do aktualnie prowadzonych postępowań