Projekty UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

SHADOK AV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

Celem projektu jest wprowadzenie innowacji procesowej polegającej na realizacji niestosowanych jak dotąd efektów audiowizualnych wizji, dźwięku, światła i multimediów za pomocą nowoczesnego, zintegrowanego systemu. Wdrożone zostaną usługi umożliwiające obsługę multimedialną różnego rodzaju eventów, takich jak konferencje, kongresy, koncerty czy gale. Realizacja oprawy audiowizualnej dzięki realizacji projektu będzie możliwa w sposób nowatorski i zgodny z wysokimi standardami, jakich oczekują klienci. W ten sposób zostanie wprowadzona do oferty przedsiębiorcy znacząco ulepszona usługa związana z realizacją eventów, stanowiąca jednocześnie innowację produktową.

 

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.00-24-01G6/19-00 

 

Wartość projektu: 7 597 567,32 PLN  Wartość dofinansowania: 2 470 753,60 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie 

www.rpo.slaskie.pl

 


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

 

SHADOK AV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

W ramach realizacji projektu nastąpi dywersyfikacja działalności i stworzenie studia telewizyjnego do transmisji online na platformach takich jak YouTube czy Facebook. Studio to umożliwi prowadzenie transmisji „na żywo”. Do prawidłowej realizacji projektu niezbędny jest zakup profesjonalnych torów kamerowych wraz z systemami transmisji bezprzewodowej, specjalistycznych kamer, komputera graficznego do postprodukcji, głowic oświetleniowych oraz oświetlenia studyjnego. Realizacja projektu będzie odpowiedzią na trudną sytuację w branży z powodu pandemii COVID-19.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.00-24-0624/20-00
Wartość projektu: 1 157 049,93 PLN Wartość dofinansowania: 799 587,35 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl


 

Aktualnie prowadzone postępowania:

link do aktualnie prowadzonych postępowań